• Kaasmakerij De Terschellinger B.V.

  Terschellinger Kaas

  Biologische kaas met een goed gevoel

Veehouders die hun melk leveren aan de Terschellinger kaasmakerij

De melk voor de Terschellinger kaas komt van het bedrijf van fam. Zorgdrager-de Vries, En Neeke Buren van Zwol (de Geskieker) op Kinnum Zij leveren  hun melk aan kaasmakerij De Terschellinger B.V.

IMG 1715

Het vee wordt gevoerd met gras van het eigen bedrijf aangevuld met biologische brok, een eigen ruwvoer. De koeien krijgen geen maïs en restproducten van de levensmiddelenindustrie.

Het grasland is natuurlijk van samenstelling, omdat er bijna niet wordt geploegd en geëgaliseerd. Daardoor komen er meer dan 120 verschillende grassen, kruiden en bloemen in deze weiden voor. Het geeft weliswaar niet de maximale melkproductie, maar is belangrijk voor de gezondheid van het vee. Veel variatie in het grasgewas geeft vitale dieren en het medicijngebruik kan zo tot een minimum worden beperkt.

Door dit natuurlijke rantsoen komt ook de typische zachte smaak van de kaas tot stand.

Het minimale medicijngebruik geeft ook een gezonde mest, wat weer de garantie is voor een overvloedig bodemleven. In combinatie met de gevarieerde flora zijn de weilanden een waar Eldorado voor de honderden broedvogels.

De familie Zorgdrager en Neeke Buren van Zwol hebben op hun land een hoeveelheid en variatie aan broedvogels die uniek is in Nederland. Door laat te maaien krijgen de vogels de tijd om hun eieren uit te broeden en kroost groot te brengen. 

Landelijk is er een neergaande trend in de weidevogelstand; bij ons is het omgekeerde het geval!

Zomers loopt al het vee buiten in de weide en in de winter, wanneer de koeien op stal staan, komen uit de poolstreek duizenden ganzen die op de weilanden foerageren.

Het jongvee vanaf 1 jaar loopt zomers in het Europees natuurreservaat de  "De Boschplaat". Resultaat is een kerngezonde opfok en een bijdrage aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer, die eigenaar is van het reservaat.

www.geskieker.nl

 

Voor vragen en/of reacties over de biologische bedrijven vul het contactformulier in.

IMG 1717IMG 1718

ornament

TERSCHELLINGER KAAS

  • Adres

   Nieuwe Dijk 30
   8881 HC West Terschelling
   06-24413876

  • Winkel

   Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 14:00-17:00
   Vrijdag gesloten
   Zaterdag geopend van 10:00-13:00
   Zondag gesloten